Kontaktinformation

Kontoret är bemannat måndag-onsdag och då är det lättast att nå oss.

MAF-kontoret
Mobilvägen 12
223 62 LUND
e-mail:     
info@servicemaf.se 
Hemsida:  www.movex.org

Roland Kvillborn 
Mobil:      0768 - 700 701
e-mail:    
förnam.efternam@servicemaf.se

Jeanette Gren
Mobil:      0706 - 34 74 10 
e-mail:    förnamn.efternamn@servicemaf.se

     

På gång i Sverige