gam3biglogo.jpg

 

Sedan 1 januari 2008 finns GAM3 - Global Association of M3 User Groups - en organisation för samarbete mellan alla nationella M3 användarföreningar i världen. 

Namnet uttalas som det engelska game. Bara användarföreningar kan vara medlemmar. Syftet med GAM3 är att vara en samlande punkt för nationella användarföreningarna inom M3-området och Infors ledning.

MAF och de andra nationella användarföreningarna kommer att fortsätta agera lokalt, men ibland stöter vi på frågor där tyngden av en gemensam röst behövs och tillsammans blir vi oerhört starka. Omvänt har Infor ibland nytta av en samlad kanal som komplement till den vanliga marknadsinformationen. GAM3 deltar i strategimöten med Infors ledning två gånger per år, samt månadsvisa uppföljningsmöten för de aktuella frågor vi har med Infor. GAM3 har på detta sätt blivit en organisation att räkna med för Infor. Till skillnad från för några år sedan har Infors ledning nu klart för sig att det finns en värld utanför USA och att vi M3-användare är en stor och betydelsefull skara.Användarföreningar Länder Antal medlemsföretag
MAF Sweden 200
Infoteam Norway 102
MUA UK, Ireland, Netherlands & Belgium 85 
MBF  Denmark 57
CU Movex France 47
Smoky Finland 21
Aumovex Spain 40 
MAUG Australia/New Zealand 80 
MUG Switzerland 23
Smoky Finland 21 
mugA Austria 30
MUGA US/Canada 37
IMUG Upphört, överförd till GAM3  
Total antal medlemsföretag   974

I tabellen framgår att MAF har 200 medlemsföretag vilket är korrekt, men samtidigt har vi nästan 500 företag i vårt medlemsregister. Vi har många företag som är koncerner och som omfattar många bolag, så båda siffrorna är riktiga!

Den tidigare internationella användarföreningen, IMUG (International Movex User Group), som bildades under Intentia tiden upphörde 2008-12-31 och införlivades med GAM3.

Det frågor som är prioriterade under 2014/2015 är:

1. Förbättra kommunikationen mellan Infor och kunderna 

2. M3 konsulting och tjänster

3. Nya länder (Internationella versioner.)

4. Migration (Uppgraderingar, testmiljöer och support)

5. Licenskontroller/ audit

6. Produktförbättringar

Genom GAM3 finns en ny kanal för dig som användare, inte som ersättning till det arbete vi gör inom MAF, men för att verkligen bli lyssnade till i de riktigt viktiga frågorna. Nu är det upp till dig att tala om för oss på MAF vad vi kan göra för att öka din nytta av att vara Movex/M3-användare.

Ordförande i GAM3 är Servicemaf AB´s VD Roland Kvillborn. För att administrera arbetet i GAM3 så har Graham Maxfield, också koordinator för MUA, anlitats. .

 

     

På gång i Sverige

  • Webinar: Tips och Tricks- tekniska nyheter
    2019-12-16
    Läs mer här