Lokala användargrupper

Som ett led i att skapa levande nätverk av Movex/M3-företag, verkar vi i MAF för att bygga upp lokala företagsgrupper.

För närvarande finns det endast en aktiv grupp, Norrgruppen med Umeå som utgångspunkt.
De tidigare grupperingarna som fanns på Intentia tiden, Särögruppen från Göteborg, Skånegruppen samt Värmland är av olika skäl inte aktiva längre.

Vi ser gärna att fler grupper startas i framtiden. Syftet är att lära känna kollegor inom det geografiska närområdet genom att arrangera lokala träffar för utveckling och erfarenhetsutbyte.

Kontakta gärna Roland Kvillborn om hur vi tillsammans kan bilda en lokal användargrupp.

     

På gång i Sverige

  • Webinar: Tips och Tricks- tekniska nyheter
    2019-12-16
    Läs mer här