Kompetensgrupper

Kompetensgrupper är MAF's nätverk för personer med gemensamma intressen som möts över företagsgränserna för att på så sätt dela med sig av egna erfarenheter och ta del av andras i syfte att öka nyttan av användandet av Movex/M3. Att vara med i kompetensgrupper innebär ett aktivt deltagande där man både ger och får!

I kompetensgrupperna försöker man identifiera lyckade praktiska lösningar – Best Practise – och inte minst rekommendationer om vad som inte fungerat lika bra. Ibland diskuterar man också produkter och lösningar vid sidan om det som Infor erbjuder.

Representanter från Infor kan bjudas in till kompetensgrupp, vilket ger möjligheter till informationsutbyte och aktiv påverkan på utvecklingen av Movex/M3. Sist men inte minst ger kompetensgruppen dig ett brett nätverk inom såväl gruppen som bland användarna och inom Infor.

Grupperna består oftast av c:a 10 - 15 personer från olika företag.

Grupperna utser vanligen gruppansvariga inom sig, som tillsammans med MAFs representant svarar för administration, planering, ledning och dokumentation. Varje kompetensgrupp brukar ha några möten per år.

Mötena hålls företrädesvis hos olika medlemsföretag i grupperna.

Deltagare betalar en självkostnadsavgift på 500 kronor och endast medlemsföretag kan delta.

Historiskt har kompetensgrupperna varit mycket populära och attraherat många medlemmar.
I tider av nerdragningar och pressade arbetssituationer ute hos våra medlemsföretag har intresset gått ner. Vi tar nu ett nytt tag och fösöker omstarta vissa grupper samt starta några nya. Har du förslag på lämpliga kompentesgrupper hör av dig till Roland Kvillborn.

     

På gång i Sverige

  • Webinar: Tips och Tricks- tekniska nyheter
    2019-12-16
    Läs mer här