Tips och Trix

På denna sida hittar du tips och idéer om kan vara användbara inom olika områden i M3. Tipsen kommer från både medlemmar och leverantörer.

Tips & Trix WTM nr 2 2017

Användbara tips om M3
Vad är nytt i Infor Xtreme?
Genvägar till bokmärken i M3 Smart Office

Inställning i H5 som gör att programnamnet visas i "M3 språk"

Infors svenska lösning för SEPA- betalningar
Utnyttja länkhanteraren i M3 Smart Office
Step-by-step hur man lägger till en länk i länkhanteraren

Hur du använder Knowledgebase, Documentation och ISA (Infor Support Assistant) via Infor Xtreme

Europeiska betalningar, SEPA

Ge användarna rätt verksamhet och lagerställe vid arbete i flera divisioner
Infor Enterprise Search- Ett nytt och smidigare sätt att arbeta med Infor M3

Infor Xtreme- så mycket mer än incidentrapportering!
Frisläppa stoppade kundorder från OIS300

Mashup
ISA
Secure Link
Flöden vid incidentrapportering

När man planerar tillverkning kan Movex/M3 hålla reda på kapacitet och beläggning. det finns ett antal funktioner för att stödja detta (Per Osmar, Infor)

Simulering av lagervärde
Simulering med Materialplanversioner
Utleveransplaner

Script för summering av kolumner

Infors OAGIS (Open Application Group) meddelande till M3
 

     

På gång i Sverige

 • Temadag: GDPR- Dataskyddsförordningen som ersätter PuL
  2017-09-05
  Läs mer här
 • Webinar (avgiftsfri): Nytt verktyg för förbättringsförslag av M3
  2017-09-06
  Läs mer här
 • Temadag: Önskar ni bättre kontroll i M3 över fraktrelaterade intäkter och kostnader?
  2017-09-12
  Läs mer här
 • Ekonomiska modeller som ökar affärsnyttan av din ERP- investering
  2018-01-16
  Läs mer här