Temadagar / Workshops

Varje år arrangerar MAF en rad temadagar och workshops. Dessa bygger på tips på intressanta ämnen från våra medlemmar samt information om nya trender och produkter som vi får fram i samarbete med Infor, olika leverantörer och partners till Infor. Utbudet är dock inte begränsat till Movexrelaterade ämnen, utan kan beröra allt som våra medlemmar efterfrågar.

Varje temadag brukar innehålla ett antal sessioner som inleds av en ”expert”, exempelvis en universitetsprofessor eller liknande specialist, som ger en introduktion till ämnet. Oftast har vi presentationer av konkreta praktikfall från några av våra medlemsföretag. Praktikfallen visar på både problem och möjligheter och bygger på verkliga erfarenheter som medlemsföretagen delar med sig av.

I samband med dessa presentationer ges också tillfälle för representanter från Lawson eller andra leverantörer att informera och svara på frågor från deltagarna.

Vad gäller workshops, arrangerar vi två olika typer: "Hands on workshop" ger deltagarna möjlighet att själv praktiskt prova via egna arbetsstationer, medan "Teknisk workshop" innebär detaljerade tekniska genomgångar.

Planerade Temadagar och workshops 

Under rubriken "På gång" hittar du vad som är inplanerat så här långt. Ungefär en månad innan ett aktivitetsdatum presenteras det detaljerade programmet och en inbjudan skickas ut. För de aktiviteter som ligger längre fram i tiden finns en kort beskrivning om innehåll, målgrupp och plats för seminariet på hemsidan. Allt detta för att du lättare skall kunna planera ditt deltagande i MAFs program.

Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på till exempel ämnen och föredragshållare från alla medlemmar för att kunna utveckla medlemstjänsten ännu mer. Kontakta gärna någon av oss i MAF-ledningen och lämna dina förslag.

     

På gång i Sverige

  • Webinar: Tips och Tricks- tekniska nyheter
    2019-12-16
    Läs mer här