Kompetensutveckling

MAF:s huvudmål är att öka medlemmarnas nytta av sina Movexinvesteringar, bl a genom att erbjuda kompetensutveckling i olika former. Vi arrangerar t ex temadagar, workshops, seminarier och håller möten i kompetensgrupper samt håller vår årliga två-dagarskonferens i samband med föreningens årsmöte.

Dessutom har vi en levande hemsida (www.movex.org) med ständigt förbättrade medlemsfunktioner och en medlemstidning, Working Together Magazine, som utkommer med fyra nummer per år.

 

     

På gång i Sverige

  • Webinar: Tips och Tricks- tekniska nyheter
    2019-12-16
    Läs mer här