Ställa frågor & få svar

Här kan du ställa din fråga till MAF´s medlemmar och även ta del av befintliga frågor och svar

Så här gör du:

Som du ser på menyraden har du tre olika val: Mina prenummerationer, Ställa Fråga och Befintliga frågor. Kolla först under Befintliga Frågor om någon redan haft uppe din fråga och om det finns några svar. Om det inte finns något eller du vill ställa frågan på nytt, klicka på Ställa Fråga. Du får nu upp en sida med ditt namn och företag ifyllt, välj ämne i listan, skriv en rubrik och sedan texten till din fråga.

Som du ser så är det på förhand ifyllt att du vill ha ett mail så fort någon svarat på din fråga, detta för att du enklare skall kunna bevaka ärendet. Du kan välja bort denna funktion.

Nu väljer du till vem du vill skicka frågan. Genom att välja bland befattningar, kategorier, kompetensgrupper etc. kan du välja ut en målgrupp för din fråga, vilket gör chansen större att du får relevanta svar. Processen kan upprepas tills du gjort ett färdigt urval. Som avslutning klickar du på sändknappen!

De, som du har valt att skicka frågan till, får ett mail som informerar om att du ställt en fråga och en uppmaning att svara om de har information att lämna. När någon svarar, får du ett mail som informerar dig om att ett svar finns.

Du som får en förfågan att svara, gör detta genom att klicka på den länk som finns i mailet. Svaret sparas på hemsidan och det går ett mail till den som frågat att du lämnat ett svar.

Genom Mina prenumerationer kan du välja att få påminnelse när det kommer både frågor och svar i ett visst ämne. Ett sätt att hålla dig uppdaterad!

Tjänsten bygger på frivillighet och att användare hjälper varandra, d.v.s. tjänst mot gentjänst. Frågor och svar sparas i vår databas och successivt byggs på detta sätt en kunskapsbas upp, som du som medlem kan utnyttja.

Som du säkert förstår bygger hela funktionen på vårt medlemsregister och att den information som vi har om dig och alla andra är korrekt. Gå därför in i medlemsregistret och kolla att dina personliga uppgifter är korrekta. Du kan själv uppdatera dina egna uppgifter. Skulle du sakna några kolleger i registret eller se att något annat är fel, vänd dig till den som står som "Movexansvarig" i medlemsregistret på ditt företag - denne kan uppdatera all information som är knuten till ditt företag. Alternativt kan du kontakta MAF för hjälp.

 
Länk till frågeställningar:
FRÅGESTÄLLNINGAR

     

På gång i Sverige

Inga nyheter finns inlagda!