« Tillbaka
Visa för utskrift Visa tillhörande dokument

Temadag: Output Management i Cloud

Movex/M3 användarförening
Mallar/temadag.jpg

Inbjudan till Temadag

Output Management för Cloud

Movex/M3 användarförening inbjuder till en temadag helt dedikerad till det omfattande och ganska komplicerade området dokumenthantering. Traditionellt har det varit strömfiler och nu är det XML. Hur skall man veta hur denna resa skall ses och vilka möjligheter ger den? När det väl är dags att gå till en molnlösning så ställer detta nya och ibland omfattande förändringar för våra medlemsföretag. Nya lösningar kommer fram och eftersom framtiden med stor sannolikhet inte endast kommer att omfatta en ren molnmiljö utan förmodligen en blandning av Cloud och On Prem så gäller det att vara informerad.

Från den senaste versionen av M3, den som kallas Cloud Edition, finns flera alternativ för att hantera output både för affärsdokument och rapporter. Det är en helt öppen plattform som gör att man kan välja Infors lösning eller komplettera med andra alternativ.
 
Som ett led i att bringa klarhet i vilka lösningar som finns har vi i föreningen bett fyra olika leverantörer att komma och presentera sina lösningar och vad de kan erbjuda, och inte minst vilka nya möjligheter de ger. Detta är ett utmärkt tillfälle att under en koncentrerad dag få en samlad bild.

Presentationer under dagen:

Infor Output Management i molnet
Infor visar hur output hanteras via den nya funktionen ”Customer Output Management” och hur de skapade XML filerna kan kopplas till Infor IDM alternativt andra system. Vi tittar lite närmare på vad detta innebär och även vilka åtgärder som kan göras i den befintliga miljön för att vara sk ”Cloud Ready”.

Accure output i Cloud en möjlighet
Accure presenterar vilka möjliga lösningar som finns när output hamnar i molnet. En blandad miljö med On Prem och Cloud måste hanteras på ett effektivt sätt. Samtidigt som tidigare lösningar skall påverkas så lite som möjligt. Vi visar hur en lösning kan se ut när M3 ligger i molnet samtidigt som printers finns lokalt.
 
Iver Cloud i ett M3 perspektiv
Iver har stor erfarenhet av att leverera Cloud-tjänster och har ett brett utbud av infrastruktur- och drifttjänster, både i egna datacenter och i publika moln som Microsoft Azure och Amazon Web Services. Genom förvärvet av Ismotec är Iver experter på drift, förvaltning och vidareutveckling av plattformar och applikationer baserade på IBM Power/IBMi samt hantering av verksamhetsprocesser, anpassningar, dokument och integrationer runt affärssystemet M3.
 
Swedwise Output Management i molnet – En lösning för ALLA verksamhetssystem.
Att göra en standardutskrift från en SaaS-tjänst är idag ingen utmaning. Att automatiserat komplettera samma utskrift med mottagaranpassad affärsinformation från ex. CRM & WMS och distribuera den via Omnichannel är inte alltid lika självklart. Swedwise kommer berätta om standardiserade lösningar utifrån kundens behov av Output som SaaS, On Prem och Hybrid.
 
 

Dag:

Torsdag 12 december 2019

Tid:

9:30 - 16:00

Plats:

Ivers kontor, Östra Hamngatan 24, Göteborg

Pris:

3 500 kr

 

Varmt välkommen!

Movex användarförening

 

Fullständig inbjudan med agenda finns som bilagt dokument

 


Tillhörande dokument:

Inbjudan Temadag Output 2019-12-12 (Inbjudan Temadag Output 2019-12-12.pdf)

Skicka den här aktiviteten till min E-post!
Min E-post: