« Tillbaka
Visa för utskrift Visa tillhörande dokument

Workshop (halv dag): Ekonomiska modeller som ökar affärsnyttan av din ERP- investering

Movex/M3 användarförening
Mallar/workshop.jpg

Inbjudan till Workshop

Ekonomiska modeller som ökar affärsnyttan av din ERP- investering

Movex/M3 användarförening inbjuder till en temadag i det inte helt lätta ämnet att öka affärsnyttan. Detta är något som i det närmaste alla vi i Movex/M3 användarförening strävar efter. Under denna dag koncentrerar vi oss på att med hjälp av ekonomiska modeller få ut mer affärsnytta av redan gjorda respektive kommande investeringar i företagets ERP-system.

Hur skall detta gå till? Svaret är att det är fullt möjligt att komma en bra bit på vägen redan idag genom en kombination av att tänka om och att använda modern teknologi på rätt sätt. På längre sikt handlar det om den fortsatta utvecklingen av M3-konceptet.

Baserat på en moderniserad molnbaserad version av böckerna "Den Dolda Skattkistan" och "Den Nya Affärsinformatiken" kommer presentatörerna att redovisa hur du:

  • inom ramen för den officiella externa ekonomiska redovisningen kan utveckla en intern ekonomisk styrning som maximerar nyttan och avkastningen av din ERP investering
  • implementerar och säkerställer en processorienterad kontinuerlig verksamhetsutveckling med affärsfokus och slutkundbehov i fokus, istället för projekt styrda av ERP-systemets releasecykler
  • återupprättar produktkalkylen som ett effektivt styrmedel där schablonmässiga pålägg minimeras
  • får Lean, ERP och traditionell ekonomi att samverka mot gemensamma mål, istället för som idag många gånger hamna i ett motsatsförhållande
  • skapar bättre förutsättningar att få ett effektivt samspel mellan din egna organisation och externa konsulter
  • säkrar upp och validerar 3:e partlösningar kopplade till ditt affärssystem samt redovisar för och nackdelar

Aktiviteten sker i workshopformat där du som deltagare får möjlighet att vrida och vända på dessa utmaningar tillsammans med övriga deltagare.

Böckerna "Den Dolda Skattkistan" och "Den Nya Affärsinformatiken" publicerades på 1990-talet men trots sina år på nacken är dess problembeskrivningar och ekonomiska modeller än mer relevanta i dagens globala informationsvärld.

Workshopen leds av:

Bert-Olov Bergstrand, även känd som BOB, är en gammal trotjänare inom M3 Community med lång erfarenhet vad gäller de problemställningar som såväl kund som M3 partners ställs inför. Författare till "Den Dolda Skattkistan" och "Den Nya Affärsinformatiken".

Christer Lundgren är medförfattare till "Den Dolda Skattkistan" och har en lång bakgrund inom affärs- och verksamhetsutveckling med fokus på processutveckling och kravhantering avseende ett antal ERP leverantörer.

Stefan Johansson har en bakgrund inom M3, där han tillsammans med BOB arbetade med verksamhetsanalys och försäljning. Idag arbetar Stefan framförallt med att utveckla sina kunders processer och tankesätt inom sälj och marknad.

 

Dag:

Tisdagen den 16 januari 2018

Tid:

9:00- 12:45 med efterföljande lunch

Plats:

Bricks, Mobilvägen 12, Lund

Pris:

Medlem i MAF och Guldutställare WTC 2017: 1 500 kr

Ej medlem och övriga partners: 3 000 kr

Varmt välkommen!

Movex/M3 användarförening

 

Fullständig inbjudan med agenda finns som bilagt dokument.

 


Tillhörande dokument:

Workshop Oka affärsnyttan 2018-01-16 (Workshop Oka affärsnyttan 2018-01-16.pdf)

Aktiviteten har passerat och du kan ej anmäla dig till den.